Årets event

Under stiftelsen Grand Finale, den 2 oktober 2018, lanserades nästa steg för arbetet med ett mänskligare näringsliv – ett executive-program i hållbarhet för verksamma företagsledare. Programmet ges av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och utvecklas i samarbete med stiftelsen. Centret bidrar med sin världsledande forskning om hur vi skapar en positiv utveckling för människa och planet, och stiftelsen bidrar med ett starkt nätverk av förändringsagenter och beslutsfattare i näringslivet, och erfarenhet av att göra affärsrelevant innehåll.

Syftet är att ge företagsledare en djupare förståelse för de omvälvande förändringar vi står inför, och verktyg för att navigera sitt bolag genom dem, hitta nya affärer, prioritera sina satsningar, och bygga långsiktig lönsamhet genom att bidra till en mer hållbar utveckling på planeten. Ny teknik är en viktig dimension i utbildningen, eftersom teknikutvecklingen innebär nya möjligheter och nya utmaningar för hållbarhet.

Programmet ger stiftelsen möjlighet att professionalisera och få långsiktighet i arbetet med ett mänskligare näringsliv, utan att kommersialisera Pontus minne. Programmet kommer att finansieras av deltagaravgifter och ges som en uppdragsutbildning, med början i vår.

Programmet designas under ledning av Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre, med stöd av bland andra Johan Rockström och Carl Folke vid centret, och Sara Öhrvall, ordförande för stiftelsen.

Läs mer och anmäl ditt intresse på www.executive.stockholmresilience.org