Prisutdelning ochseminarium 2015

Seminarium 2015

Martin Lundstedt tilldelas Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv

Martin Lundstedt är årets mottagare av Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv. Han tilldelas priset för sitt arbete som vd och koncernchef på Scania, där han gjort mångfaldsfrågor till en central del i företagets affärsmodell. Priset delas årligen ut av Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv. Martin Lundstedt mottog idag priset i samband med seminariet ”Flytta Gränser – om mångfaldens betydelse för Sveriges konkurrenskraft”, som även det arrangerades av stiftelsen. Priset är en unik och för stiftelsen speciellt formgiven statyett av konstnären Thomas Broomé.

– Jag är otroligt stolt över att det arbete som jag tillsammans med mina kollegor på Scania genomfört uppmärksammas med detta fina pris, säger Martin Lundstedt. För mig är rekrytering av talanger med en mångfald av bakgrunder och erfarenheter bara startpunkten för ett mångfaldsarbete. Det handlar framförallt om att implementera ett mångfaldsperspektiv i analyser och strategier där olika människors sätt att tolka världen behöver inkluderas i det dagliga arbetet. För företag som verkar på en global marknad är detta idag helt avgörande för fortsatt framgång.

Ur juryns motivering:

”Årets pristagare är ständigt i rörelse, flyttar gränser och utmanar rådande perspektiv. I sin roll som VD har han satt ett tungt bolag med stora maskiner i rullning genom att göra mångfald och inkludering till en del av affärsmodellen. Han har inte bara gjort det för att han är övertygad om att det är det rätta. Han har gjort det för att säkra värdet och de framtida affärsmöjligheterna på den globala marknaden. Årets pristagare är en person som står för sina värderingar och juryn är övertygad om att han kommer att fortsätta vara en ledande röst och kraft för ett mänskligare näringsliv när han nu tar sig an nästa utmaning.”

Pristagaren utses av styrelsen för Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv efter en öppen nomineringsprocess. Styrelsen har särskilt tagit fasta på följande i Martin Lundstedts arbete:

  • Att han satt mångfald som ett av Scanias prioriterade mål fram till 2020 med syftet att ta bort etiketter som kön, etnicitet och ålder för att i stället tänka kompetens, erfarenhet och attityd.
  • Att han under sin tid på Scania initierade ett antal projekt för att identifiera förbättringsområden där mångfaldsperspektivet saknas. På Scania, som har 42 000 anställda i 100 länder, ses mångfald som en affärsfråga och utvecklingen följs upp med tydliga nyckeltal som avser mångfald på ledande positioner samt hur förståelsen för mångfald kan omsättas i ren affärsnytta.
  • Att Scanias högsta ledning under Martins tid som VD kom att bestå av personer med 5 olika nationaliteter.
  • Att kravet på att kunna svenska är slopat i företagets traineeprogram.

Sara Öhrvall, ordförande för Pontus Schultz stiftelse, och tillika juryns ordförande, kommenterar valet av pristagare så här:

– Martin Lundstedt har med ett långsiktigt och gediget arbete på Scania satt mångfald på ledningsgruppens agenda och formulerat mångfald som en affärskritisk faktor för att förbli konkurrenskraftig när marknader blir mer komplexa och globala. Med tydliga målsättningar har han visat att mångfald av erfarenheter och perspektiv ger en mångfald av idéer och från en mångfald av idéer får man de bästa lösningarna. Det är med stor glädje som vi tilldelar Martin Lundstedt Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv 2015.

Priset har delats ut sedan 2013 till en person i näringslivet som har gjort betydande insatser för ökad mångfald, jämställdhet och hållbarhet. Tidigare mottagare är Antonia Ax:son Johnson, Axel-Johnson AB och Karl-Johan Persson, H&M.

I styrelsen för Pontus Schultz stiftelse, tillika juryn som utser pristagaren, sitter: Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre och Pontus Schultz fru, Eva Swartz Grimaldi, ordförande för Norstedts Förlagsgrupp, Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco, Michael Wolf, vd Swedbank, Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, Mattias Fyrenius, vd Nobel Media, Carl Forsström, grundare av Beachfront Communications och Pontus bror samt Sara Öhrvall, grundare av Mindmill Network och styrelseordförande för Pontus Schultz stiftelse

Om Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv

Stiftelsen verkar för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Stiftelsens metod bygger på Pontus idéer om det goda samtalet mellan olika perspektiv och positiv uppmärksamhet till de som driver utvecklingen framåt. Genom ett årligt pris och seminarium kommer stiftelsen belöna och belysa initiativ som gör näringslivet mänskligare. Priset ska ges för betydande insatser inom mångfald, jämställdhet eller hållbarhet i näringslivet.

Stiftelsen grundades som en reaktion efter att Pontus Schultz, chefredaktör på Veckans Affärer förolyckats i augusti 2012. Läs mer om stiftelsen på www.pontusschultz.com.

För mer information, vänligen kontakta

Sara Öhrvall, styrelseordförande

[email protected]

0708-11 53 77

Carl Forsström, styrelsemedlem och presskontakt

[email protected]

0708-33 02 10

Martin Lundstedt, President and CEO. Södertälje, Sweden Photo: Dan Boman 2013

Martin Lundstedt

“Jag är otroligt stolt över att det arbete som jag tillsammans med mina kollegor på Scania genomfört uppmärksammas med detta fina pris, säger Martin Lundstedt. För mig är rekrytering av talanger med en mångfald av bakgrunder och erfarenheter bara startpunkten för ett mångfaldsarbete.”

Programinslag

Mingel & bilder