The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20220207190029/http://pontusschultz.com/pontus_event/seminarium-2016/
Prisutdelning ochseminarium 2015

Seminarium 2016

Pressmeddelande, 2016-10-03

Cilla Benkö tilldelas Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv

Cilla Benkö är årets mottagare av Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv. Hon tilldelas priset för sitt arbete som vd på Sveriges Radio, där hon lyckats skapa en helt jämställd chefsorganisation på alla nivåer. Priset delas årligen ut av Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv. Cilla Benkö mottog idag priset i samband med stiftelsens seminarium ”Fastna eller flyga fritt – om det normbrytande ledarskapet”. Priset är en unik statyett av konstnären Thomas Broomé, formgiven särskilt för stiftelsen.

– Jag är ödmjukt stolt och hedrad över att få detta fina pris och ett personligt erkännande, säger Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio. Vår uppgift är att vara den öppna arenan där tusentals röster får höras och åsikter brytas och vi ser det som vår uppgift att skildra Sverige som det ser ut. Vi ska bidra till ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Ett jämställt Sveriges Radio som värnar mångfald är för mig helt avgörande för att vi ska kunna lyckas med vårt uppdrag och leva upp till våra ambitioner. Det krävs mod, envishet och en tydlig viljeinriktning men också anpassade rekryteringsprocesser. Jämställda företag som strävar efter mångfald är ingen utopi, det är en högst möjlig verklighet. 

Ur juryns motivering:

”När andra snackar har årets pristagare gjort det, lite i det tysta: Skapat en helt jämställd ledning. Cilla Benkö har visat att jämställdhet inte är en mjuk fråga utan en affärskritisk fråga, som kräver fokus och aktiva val. Genom att konsekvent rekrytera den bästa kompetensen på alla nivåer, istället för den som ser ut som tidigare talanger, har pristagaren uppnått imponerande siffror: 50 procent kvinnor i ledningsgruppen, och 50 procent kvinnor bland samtliga chefer. Arbetet med jämställdhet och mångfald omfattar inte bara den interna organisationen, utan också själva verksamheten, med den uttalade ambitionen att skildra Sverige som Sverige ser ut. I sin position som vd på en av de viktigaste kanalerna för kommunikation i Sverige kan Cilla Benkö verkligen påverka, och hon har använt den möjligheten fullt ut.”

Pristagaren utses av en jury* efter en öppen nomineringsprocess. I sitt beslut har juryn särskilt tagit fasta på följande i Cilla Benkös arbete:

  • Cilla Benkö har aktivt arbetat för en jämn könsfördelning bland alla Sveriges Radios chefer, idag är siffran 50/50.
  • Cilla Benkö har medvetet arbetat för att tillsätta en ledningsgrupp som är helt jämställd, idag består den av 4 kvinnor och 4 män.
  • Cilla Benkö har initierat ett starkt utvecklat mångfaldsarbete utifrån 30 olika punkter som både berör vilka röster som hörs i radio och vilka som arbetar på företaget. Hon ser mångfald som en tillgång och något som möjliggör hög kvalitet och nyskapande och arbetar nu med ett projekt för att öka mångfalden i alla delar av verksamheten, för att spegla Sverige som det ser ut.
  • Företaget har för sjätte året i rad utsetts till det mest trovärdiga företaget alla kategorier i Sverige i Medieakademiens årliga förtroendebarometer.

Sara Öhrvall, ordförande för Pontus Schultz stiftelse, och tillika juryns ordförande, kommenterar valet av pristagare så här:

Cilla Benkö visar med tydlighet att jämställdhet på alla nivåer i ett företag är möjligt. Vår helt färska undersökning** bland vd:ar på svenska börsbolag visar att jämställdhet är avgörande för att attrahera talanger, driva innovation och skapa hållbar lönsamhet. Trots det har vi fortfarande bara 20 procent kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper. Därför är vi är otroligt stolta över att ge 2016 års pris till en sådan stark förebild för ett mänskligare näringsliv.

 

Priset har delats ut sedan 2013 till minne av journalisten och inspiratören Pontus Schultz. Tidigare mottagare av Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv är Antonia Ax:son Johnson, ägare tidigare ordförande för Axel Johnson AB (2013), Karl Johan Persson, VD för H&M (2014) och Martin Lundstedt, VD AB Volvo (2015).

* Juryn som i år har utsett mottagaren av Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv består av Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Nordstedts Förlagsgrupp, Fredrik Hillelson, grundare av Novaregruppen, Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, Hans Stråberg, styrelseordförande Atlas Copco, Sara Öhrvall, styrelseordförande Pontus Schultz stiftelse och grundare av Mindmill Network, Lisen Schultz, grundare av Pontus Schultz stiftelse och forskare vid Stockholm Resilience Centre samt Carl Forsström, styrelsemedlem av Pontus Schultz stiftelse och grundare av Beachfront Communications.

**Om Undersökningen
Undersökningen genomfördes av opinionsinstitutet Demoskop på uppdrag av Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv med stöd av Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Undersökningen genomfördes som en internetenkät, med telefonpåminnelser (där intervjupersonerna kunde välja att svara på frågorna via telefon), under augusti och september 2016. Samtliga vd:ar, 331 stycken, på Nasdaq OMX listor över small, mid och large cap erbjöds att delta i undersökningen, av dessa svarade 65 på undersökningen jämnt fördelade från alla listor. Bland de svarande finns företag från ett stort antal branscher representerade.

Om Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv

Stiftelsen verkar för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Stiftelsens metod bygger på Pontus idéer om det goda samtalet mellan olika perspektiv och positiv uppmärksamhet till de som driver utvecklingen framåt. Genom ett årligt pris och seminarium kommer stiftelsen belöna och belysa initiativ som gör näringslivet mänskligare. Priset ska ges för betydande insatser inom mångfald, jämställdhet eller hållbarhet i näringslivet.

Stiftelsen grundades som en reaktion efter att Pontus Schultz, chefredaktör på Veckans Affärer förolyckats i augusti 2012. Läs mer om stiftelsen på www.pontusschultz.com.

För mer information, vänligen kontakta

 

Sara Öhrvall, styrelseordförande

[email protected]

0708-11 53 77

Carl Forsström, styrelsemedlem och kommunikationsansvarig

[email protected]

VD Sveriges Radio

cillabenko_pontusschultz_2016_feat_ny

”Jämställda företag som strävar efter mångfald är ingen utopi, det är en högst möjlig verklighet.” Cilla Benkö, vd Sveriges Radio. “

Programinslag

Mingel & bilder