Om Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv

Stiftelsen verkar för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Vår metod bygger på Pontus idéer om det goda samtalet mellan olika perspektiv och positiv uppmärksamhet till de som driver utvecklingen framåt.

 

Pontus Schultz stiftelse lanserar executive-program tillsammans med Stockholm Resilience Centre

Läs mer

Om Pontus Schultz

Pontus Schultz var journalist och publicist, och en modig förnyare av affärsjournalistiken. Genom att synliggöra sambandet mellan affärsnytta och viktiga samhällsfrågor som hållbarhet, mångfald och jämställdhet skapade han arenor där företagsledare, experter, opinionsbildare och andra tillsammans diskuterade, hämtade kunskap och tog ansvar. Den positiva kraft han skapade ritade om kartan för samhällsdebatten och placerade journalistiken i centrum för utvecklingen. Den goda berättelsen var både vägen och verktyget till förändringen.

Pontus lämnade livet mitt i rörelsen, med många berättelser ofullständiga. Stiftelsen vill fortsätta utveckla berättelsen om ett mänskligare näringsliv och se till att den rörelse som Pontus satte igång lever vidare genom oss alla.

Om Pontus

Event

På stiftelsen seminarium och prisutdelning belönar och belyser vi initiativ som gör näringslivet mänskligare.

Stiftelsen verkar för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser.

För mer information om stiftelsen: [email protected]