Vårt uppdrag

Stiftelsen verkar för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Vår metod bygger på Pontus idéer om det goda samtalet mellan olika perspektiv och positiv uppmärksamhet till de som driver utvecklingen framåt. Genom ett årligt pris och seminarium kommer stiftelsen belöna och belysa initiativ som gör näringslivet mänskligare. Priset ska ges för betydande insatser inom mångfald, jämställdhet eller hållbarhet i näringslivet.

Stiftelsens utgångspunkt är att näringslivet är och måste vara en del av lösningen på de utmaningar vi står inför. Framtidens kapitalister och entreprenörer ser affärsmöjligheter i samhällets största utmaningar:

De främjar jämställdhet och mångfald. De skapar miljöer där medarbetare blir kulturbärare av en inkluderande värdegrund, där olikheter är ett egenvärde för att möta en heterogen konsumentgrupp och skapa den kreativitet och innovationskraft som behövs i en turbulent värld. De upprättar strukturer som ger medarbetarna möjlighet att uppnå sin fulla potential.

De främjar hållbarhet. De effektiviserar resursanvändningen, sluter kretsloppen och tar planetens gränser på allvar. De tänker längre än till nästa kvartalsrapport och ser kopplingarna mellan sitt företag, samhället och planetens ekosystem.

De har modet att gå före. Men om fler ska våga följa efter måste föregångarna uppmärksammas och uppmuntras. Utmaningarna och möjligheterna måste diskuteras ärligt och öppet. Näringslivet behöver samtal präglade av respekt, nyfikenhet och mod.

Pontus Schultz stiftelse ska vara en plattform för utmanande samtal, innovativa idéer och inspiration i Pontus Schultz anda. Visionen om ett mänskligare näringsliv är ambitiös, men vi tror att den är både realistisk och nödvändig. I en turbulent värld är mångfald, jämställdhet och hållbarhet avgörande ingredienser för att nå lönsamhet, både nu och på längre sikt. Ett mänskligare näringsliv står bättre rustat för framtiden och därför vill vi öka farten på omställningen dit.

Genom att lyfta fram goda exempel, ge röst till de vi bör lyssna på och hylla modiga människor som leder förändringen i praktiken vill stiftelsen vara en katalysator för den kraft som näringslivet besitter att utmana gamla affärsmodeller och homogena strukturer. Näringslivet kan, och bör, vara en arena där människor stimuleras till sin fulla potential för att vända samhällets utmaningar till affärsmöjligheter.

Stöd oss

Stiftelsen baserar sin verksamhet helt och hållet på bidrag från privatpersoner och företag.

Vi vill särskilt tacka Swedbank, Sparbankernas Riksförbund, Prins Carl Gustafs Stiftelse, Jeanette Bonnier, Eva Swartz Grimaldi och Salvatore Grimaldi, vars bidrag gjort stiftelsens verksamhet möjlig.

Vill du också stödja Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv?

Bankgironummer:
888-3415

Vill du veta mer hur vi kommer att använda de insamlade pengarna, vänligen skicka ett mail till [email protected] så berättar vi gärna mer. Stort tack för ditt stöd!

Om Pontus Schultz

Pontus Schultz (1972-2012)

Pontus Schultz var journalist och publicist, och en modig förnyare av affärsjournalistiken. Genom att synliggöra sambandet mellan affärsnytta och viktiga samhällsfrågor som hållbarhet, mångfald och jämställdhet skapade han arenor där företagsledare, experter, opinionsbildare och andra tillsammans diskuterade, hämtade kunskap och tog ansvar. Den positiva kraft han skapade ritade om kartan för samhällsdebatten och placerade journalistiken i centrum för utvecklingen. Den goda berättelsen var både vägen och verktyget till förändringen.

Vid sin död var han chefredaktör för Veckans Affärer, den tidning han också gjorde sin praktik på under journalistutbildningen på JMG. Däremellan hade han hunnit med att starta tidningen Vision och Attention, varit anställd på Värnpliktsnytt, skrivit krönikor i Expressen och Stockholm City, startat nyhetsbrevet Etermedia för att nämna en del av hans långa meritlista.

Många har vittnat om hans förmåga att entusiasmera medarbetare och skapa kreativa och nytänkande miljöer. För detta erhöll han många hedersutnämnanden. Bland annat nominerades han till Stora Journalistpriset i klassen ”Årets förnyare”. Han utsågs också av tidningen Resumé till Sveriges fyrtionde mäktigaste medieperson. Under hans ledning fick Veckans Affärer 2008 pris för Årets Tidskrift och nyhetssajten va.se vann samma år priset Årets Tidskrift Nya Medier.

Pontus Schultz var också en hängiven familjefar. Tillsammans med sin fru Lisen fick han tre döttrar: Miranda, Elvira och Nova. Inget tillfälle gick förbi utan att han nämnde sin ”flickflock” och vilken värld han önskade lämna över till dem.

Förutom journalistiken, samhällsengagemanget och familjen, fanns ytterligare en sak som definierade vem Pontus Schultz var. Fysisk utmaning. Under flera år på 90-talet var han topp 10 i Sverige på medeldistans och långdistanslöpning. Han hade en stor passion för uthållighetsidrott och under hans senare år gjorde han en framgångsrik satsning på triathlon. Hans högsta mål var att få tävla i Hawaii Iron Man Triathlon och han lyckades kvala till loppet som skulle ske i oktober 2012. Men innan dess tävlade han i den franska cykeltävlingen Haute Route, samma vecka som han fyllde 40 år. På dag sju, under den sista etappen på väg ner för bergen, låg han i främsta klungan tillsammans med eliten. Men sju kilometer från mållinjen i Nice kraschade han ner i en ravin och omkom.

Pontus lämnade livet mitt i rörelsen, med många berättelser ofullständiga. Stiftelsen vill fortsätta utveckla berättelsen om ett mänskligare näringsliv och se till att den rörelse som Pontus satte igång lever vidare genom oss alla.