Nuvarande styrelse

Sara Öhrvall

Chef för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation på SEB

Carl Forsström

Grundare av Beachfront Communications

Lisen Schultz

Forskare vid Stockholm Resilience Centre

Tidigare ledamöter

Eva Swartz-Grimaldi

Ordförande för Norstedts Förlagsgrupp

Hans Stråberg

Styrelseordförande Atlas Copco

Michael Wolf

Mattias Fyrenius

VD, Nobel Media

Johan Rockström

Professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Center