Pontus Schultz stiftelse lanserar executive-program tillsammans med Stockholm Resilience Centre

Nu lanserar vi nästa steg för Pontus Schultz Stiftelse – Transformative business leadership for a prosperous planet ­– ett executive-program i långsiktigt hållbara affärer som riktar sig till företagsledare och styrelserepresentanter i svenska och internationella bolag. Utbildningen syftar till att hjälpa företagsledare att driva en positiv utveckling för människa och planet genom sina bolag.

Executive-programmet ges av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och utvecklas i samarbete med Pontus Schultz stiftelse. Stockholm Resilience Centre bidrar med sin världsledande forskning om hållbar utveckling, och stiftelsen bidrar med ett starkt nätverk av förändringsagenter och beslutsfattare i näringslivet.

Syftet är att ge företagsledare en djupare förståelse för de omvälvande förändringar vi står inför, och ge verktyg för att navigera sitt bolag genom dem, hitta nya affärer, prioritera sina satsningar, och bygga långsiktig lönsamhet genom att bidra till en mer hållbar utveckling på planeten. Ny teknik är en viktig dimension i utbildningen, eftersom teknikutvecklingen innebär nya möjligheter och nya utmaningar för hållbarhet.

Programmet ger Pontus Schultz stiftelse möjlighet att professionalisera och få långsiktighet i arbetet med ett mänskligare näringsliv, utan att kommersialisera Pontus minne.

Programmet designas under ledning av Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre, med stöd av bland andra Johan Rockström och Carl Folke vid centret, och Sara Öhrvall, ordförande för Pontus Schultz stiftelse. Till utbildningen knyts även ett advisory board med starka ledare från näringslivet.

Läs mer och anmäl ditt intresse på www.executive.stockholmresilience.org